top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

E-faktura

Rewolucja w zakresie wystawiania faktur.

 

Rząd poinformował, że wkrótce dobrowolnie (pod koniec 2021r.), a niedługo po tym obowiązkowo (od 2023 r.) zacznie obowiązywać nowy system fakturowania tzw. e-faktura czyli ustrukturyzowane faktury dla wszystkich jako jedna z dopuszczanych (w okresie dobrowolnego stosowania) form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Jest to nowy obowiązek, do którego przedsiębiorcy będą musieli się podporządkować, natomiast zmiana powinna wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie przedsiębiorców.


Ciekawostka: system funkcjonuje już w Polsce w zakresie zamówień publicznych.


Co zyska rząd:

- bezpośredni wgląd w rozliczenia sprzedaży. - wzmocnienie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT

- zwiększenie dochodów budżetu państwa – uszczelnienie systemu.


Co zyska przedsiębiorca:

- szybszy zwrot VAT: przedsiębiorcy wystawiający e-faktury otrzymają zwrot podatku VAT w skróconym terminie – zamiast 60 dni będzie 45 dni.

- uproszczenie kontroli przedsiębiorców: zdalne monitorowanie przez organy podatkowe obrotu fakturami.W praktyce nowe, ustrukturyzowane faktury jako rodzaj faktur elektronicznych, będą mogły być wystawiane za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jest to według mojej opinii najkorzystniejsza zmiana oprócz skróconego terminu zwrotu podatku VAT. Logując się do KSeF działy finansowe będą pobierać dane o wystawionych na ich firmy fakturach co przełoży się na szybsze i bezpieczniejsze rozliczenie obrotu między firmami a także realną poprawę ich płynności. Znikną zatory w związku z zagubieniem faktur i obiegiem dokumentacji (faktur).


Uwaga: wdrożenie KSeF wymaga zmian w systemach finansowo-księgowych (np.: programy do wystawiania faktur). Zatem warto dobrze zorganizować czas na wprowadzenie zmian w swoich systemach.


Dodatkowo Klienci NEX korzystając z naszego oprogramowania do wystawiania faktur i obsługi finansowo-magazynowej firmy otrzymają bezpłatny dostęp do oprogramowania pod warunkiem, że cała sprzedaż będzie prowadzona w wykorzystaniem dedykowanego przez NEX oprogramowania.

Porównując praktykę innych krajów UE (np.: System włoski) można spekulować, że wszystko dąży do wprowadzenia ujednoliconych wymogów związanych z raportowaniem dla celów VAT i e-fakturowaniem w ramach całej Unii Europejskiej.

MF zapowiedziało już jednak, że w kolejnym etapie systemu e-fakturowania będzie obowiązkowy, być może nawet już od 1 stycznia 2022 r. Został w tym celu złożony wniosek do Komisji Europejskiej (która składa go do Rady UE) o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów Dyrektywy VAT w tym zakresie. Wprowadzenie obowiązkowych e-faktur jest więc uwarunkowane uzyskaniem takiej zgody.


Czy to początek końca oprogramowania OCR ?Adam Bartusiak

adam@nex.katowie.pl

Comments


bottom of page