top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Zaliczenie do kosztów składki zdrowotnej

Składka zdrowotna w kosztach

Odliczeniu od dochodu bądź zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowymna podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.):

a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym,

- przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8.700 zł.


Czy można uwzględnić składkę zdrowotną w kosztach ?

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, opłacający zaliczki miesięczne lub kwartalne, przy obliczaniu zaliczki za czerwiec 2022 r. lub drugi kwartał 2022 r. mogą uwzględnić składki zdrowotne, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 58 albo art. 30c ustawy o PIT, zapłacone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 1 lipca 2022 r.).

Jeśli podatnik zdecyduje, że:

-zapłacone do 30 czerwca 2022 roku składki odliczy od dochodu - zrobi to przy wyliczeniu zaliczki za czerwiec (wpłacanej do 20 lipca),

-zapłacone do 30 czerwca 2022 roku składki zaliczy do kup - może je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów przy obliczeniu zaliczki za czerwiec (wpłacanej do 20 lipca).Podstawa prawna art. 1 pkt 17, art. 25 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265).

Prosimy nie odpowiadać na tego e-maila.


W razie pytań zapraszamy do kontakt: 730070940

コメント


bottom of page