top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Usługi budowlane świadczone w Niemczech

Klient dotychczas prowadził prace budowlane głównie w Polsce. Podatnik nawiązał nowy kontakt i planuje wykonywać usługi remontowe w Niemczech. Usługi będą wykonywane dla osób fizycznych. Tym samym Klient będzie musiał rozliczać podatek VAT w Niemczech. Jak najskuteczniej przeprowadzić ten proces? Jak Klient będzie rozliczał podatek VAT w Niemczech?Podatnik w tym przypadku ma dwa sposoby rozliczania podatku VAT. Pierwszy z nich to rejestracja jako podatnik VAT w Niemczech. Podatnik winien po dokonaniu rejestracji rozliczać podatek w Niemczech. Tym samym powyższy sposób jest dla Klienta po pierwsze skomplikowany jak i kosztowny. Podatnik bowiem będzie musiał ponieść koszty rozliczenia podatku VAT w Niemczech. Tym samym od 1 lipca należy podatnikowi rekomendować rozliczenie podatku za pomocą OSS. Z uproszczeń OSS może skorzystać podatnik wykonujący usługi na rzecz konsumentów, które nie podlegają VAT w Polsce, lecz w innym państwie UE. W naszym przypadku podatnik będzie wykonywał usługi dla osób fizycznych. Podatnik, zgodnie z art. 130b ustawy o VAT, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej OSS w państwie członkowskim identyfikacji (w naszym przypadku jest to Polska). Powyższa procedura będzie miała zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług ją objętych. Co ważne w tej procedurze możemy zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. Państwie członkowskim identyfikacji. W przypadku Polski organem podatkowym właściwym w sprawie procedury OSS jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. To do tego organu należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne. Po dokonaniu rejestracji podatnik będzie obowiązany składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce. Rekomendując Klientowi nową procedurę należy zwrócić uwagę, iż w tym przypadku podatek będzie rozliczany w naszym kraju. Tym samym podatnik rozlicza podatek od usługi wykonanej zagranicą w Polsce. Co ważne podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro. Podatek rozliczamy według stawek stosowanych w państwie konsumpcji. Podsumowując procedura OSS na pewno stanowi duże ułatwienie dla wszystkich podatników świadczących usługi budowlane poza terytorium kraju dla konsumentów indywidualnych.


Przypominamy: w związku ze współpracą z siecią OSCBR (mBank) księgowość naszego biura stale rozwiązuje pytania podatkowe naszych Klientów w porozumieniu z doradcą podatkowym.

Commentaires


bottom of page