top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Jak rozliczyć ulgę dla klasy średniej

Klient rozlicza się wspólnie z małżonkiem. W 2022 roku chce skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Słyszał jednak, iż skorzystanie z ulgi pozbawi go możliwości rozliczenia z małżonkiem. Ponadto Klient zastanawia się, co w sytuacji jeśli małżonek zarabia poniżej progu na skorzystanie z ulgi, a on zarobi powyżej górnego progu?Żaden z przepisów Polskiego Ładu nie przewiduje pozbawienia podatnika możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Ustawodawca przewidział taką możliwość w art. 26 ust. 4c ustawy o PIT.


Wybór wspólnego rozliczenia małżonków


Zgodnie z treścią tej regulacji, w przypadku wyboru przez małżonków wspólnego opodatkowania, każdy z nich może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru określonego w ustawie od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym.


Ulga dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków


Małżonkowie mogą zastosować ulgę nawet wtedy, gdy wspólnie się rozliczają. Odpowiedź na drugie pytanie - analiza przepisów wskazuje, iż podatnicy w przypadku małżonków, mają prawo do wspólnego określenia dochodu w zeznaniu podatkowy. Prawo do ulgi liczone od dochodu może wskazywać, iż małżeństwo skorzysta z ulgi pomimo, że żaden z nich takiego prawa osobno by nie miał. Ostatnio pojawiło się oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów, które potwierdza wyżej opisaną interpretację i sposób liczenia ulgi dla klasy średniej w przypadku małżonków.Przypominamy o możliwości korzystania z doradztwa podatkowego w ramach naszej współpracy z siecią OSCBR.

Comentarios


bottom of page