Spółki prawa handlowego
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z problemem wyboru odpowiedniej formy prawnej, pod którą firma będzie działać. Obok najprostszej formy, czyli prowadzenia jednoosobowej działalności, można prowadzić działalność w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Przedstawiamy podstawowe informację z zakresu spółek w serii artykułów.

Ustawa z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych, zawiera treści dotyczące tworzenia, wyboru organizacji, ogółu funkcjonowania spółek oraz wszelkiego rodzaju transformacji spółek handlowych. Spółki prawa handlowego w swym zakresie obejmują spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo- akcyjną, spółkę z o.o. i akcyjną zwane spółkami handlowymi natomiast do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo- akcyjną oraz spółkę partnerską. Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może sama dokonywać nabycia praw, w tym prawa własności do nieruchomości oraz innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, dokonywać pozwu lub być pozwaną. Prowadząc przedsiębiorstwo spółka istnieje pod własną firmą. W przypadku spółek kapitałowych, działalność tych spółek opiera się na wyodrębnionym majątku, do którego spółka posiada prawa własności, jako osoby prawnej, a za wynikające z działalności zobowiązania spółki odpowiada tylko spółka całym swoim majątkiem, dlatego minimalną wartość kapitału określają przepisy. Działalność spółki kapitałowej poprzedza informacja, spółka w organizacji, co z chwilą utworzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stwarza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z np.: z chwilą zawiązania spółki akcyjnej, powstaje spółka akcyjna w organizacji. Utworzenie spółki występuję w momencie, gdy spółka obejmie wszystkie akcje. Wszystkie spółki kapitałowe w organizacji mają prawa do zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności prawnych we własnym imieniu, spółki z o. o. w organizacji lub spółka akcyjną w organizacji, zyskują te prawa dopiero w momencie wpisania do rejestru, gdy stają się zwykłą spółka akcyjną i spółka z o.o. i w tym momencie zyskuje osobowość prawną.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Chętnie odpowiemy na pytania telefonicznie, mailowo lub osobiście. Zapraszamy na spotkania indywidualne aby wspólnie omówić zarówno wątpliwości związane z założeniem nowej firmy jak również dotyczące optymalizacji bieżącej działalności.

KONTAKT

Plac Wolności 3/4a

40-078 Katowice

tel.: 32 202 99 80

NIP: 9542207570

biuro@nex.katowice.pl

Gwarantujemy:

- BEZPIECZEŃSTWO

- SPRAWDZONE METODY OD LAT

- DOPASOWANĄ OFERTĘ

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram

księgowość Katowice biuro rachunkowe Katowice usługi księgowe Katowice biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice ceny biuro rachunkowe Katowice cennik usługi księgowe Katowice opinie usługi księgowe Katowice ceny usługi księgowe Katowice cennik prowadzenie księgowości Katowice pełna księgowość Katowice usługi rachunkowe Katowice prowadzenie księgowości Katowice opinie ,  prowadzenie księgowości Katowice ceny prowadzenie księgowości Katowice cennik pełna księgowość Katowice opinie pełna księgowość Katowice koszt pełna księgowość Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice opinie ,  usługi rachunkowe Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice cennik biuro rachunkowe cennik Katowice dobre biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice centrum cennik biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice cen dobre biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice centrum opinie ,  księgowość Katowice , księgowość Katowice opinie księgowość Katowice ceny księgowość Katowice cennik