top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Spółki prawa handlowego
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z problemem wyboru odpowiedniej formy prawnej, pod którą firma będzie działać. Obok najprostszej formy, czyli prowadzenia jednoosobowej działalności, można prowadzić działalność w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Przedstawiamy podstawowe informację z zakresu spółek w serii artykułów.

Ustawa z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych, zawiera treści dotyczące tworzenia, wyboru organizacji, ogółu funkcjonowania spółek oraz wszelkiego rodzaju transformacji spółek handlowych. Spółki prawa handlowego w swym zakresie obejmują spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo- akcyjną, spółkę z o.o. i akcyjną zwane spółkami handlowymi natomiast do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo- akcyjną oraz spółkę partnerską. Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może sama dokonywać nabycia praw, w tym prawa własności do nieruchomości oraz innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, dokonywać pozwu lub być pozwaną. Prowadząc przedsiębiorstwo spółka istnieje pod własną firmą. W przypadku spółek kapitałowych, działalność tych spółek opiera się na wyodrębnionym majątku, do którego spółka posiada prawa własności, jako osoby prawnej, a za wynikające z działalności zobowiązania spółki odpowiada tylko spółka całym swoim majątkiem, dlatego minimalną wartość kapitału określają przepisy. Działalność spółki kapitałowej poprzedza informacja, spółka w organizacji, co z chwilą utworzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stwarza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z np.: z chwilą zawiązania spółki akcyjnej, powstaje spółka akcyjna w organizacji. Utworzenie spółki występuję w momencie, gdy spółka obejmie wszystkie akcje. Wszystkie spółki kapitałowe w organizacji mają prawa do zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności prawnych we własnym imieniu, spółki z o. o. w organizacji lub spółka akcyjną w organizacji, zyskują te prawa dopiero w momencie wpisania do rejestru, gdy stają się zwykłą spółka akcyjną i spółka z o.o. i w tym momencie zyskuje osobowość prawną.

Comentarios


bottom of page