top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Czy spółka może udzielać pożyczek niskooprocentowanych pracownikom na wkład własny mieszkania ?

Zaktualizowano: 15 sty 2022

Spółka z o.o. postanowiła wprowadzić w firmie nowy beneficjent pozapłacowy dla swoich pracowników. Spółka będzie udzielać pożyczek nisko oprocentowanych swoim pracownikom na wkład własny, na zakup mieszkania. Powyższe ma związać pracownika z firmą. Ponadto pracownicy z innych miejscowości będą mogli w łatwiejszy sposób zmienić miejsce zamieszkania. Spółka nie ma wpisu w KRS, iż przedmiotem jej działalności jest udzielanie pożyczek. Spółka planuje udzielać pożyczek tylko tym pracownikom, na których bardzo jej zależy (około 12 pracowników). Spółka jest podatnikiem podatku VAT. Czy w sytuacji gdy spółka nie zajmuje się udzielaniem pożyczek, czy będą one opodatkowane podatkiem PCC?W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w ustawie, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Świadczenie usług aby było opodatkowane musi być odpłatne. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Biorąc pod uwagę powyższe czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przypomnijmy, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (patrz art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Czyli dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane będą przez podmiot mający status podatnika i dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji (w naszym przypadku udzielania pożyczek). Tym samym udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Co ważne w tym przypadku nie ma znaczenia, iż spółka nie ma odpowiedniego wpisu w KRS. Udzielanie pożyczek jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT (patrz art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT). Podsumowując skoro udzielenie kilku pożyczek jest czynnością objętą podatkiem VAT (nie ma tu znaczenia, iż jest czynnością zwolnioną z tego podatku), to nie może podlegać opodatkowaniu PCC (wynika to z treści art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o tym podatku PCC). Czynność objęta podatkiem VAT nie może być bowiem opodatkowana podatkiem PCC.


Opinie doradcy podatkowego w ramach sieci OSCBR - czy Twoja księgowa czerpie z doświadczenia ponad 150 księgowych sieci OSCBR ?

Comments


bottom of page