top of page

Wybierz swoje biuro rachunkowe

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
księgowa katowice

Amortyzacja mieszkania - "Nowy Ład"
Od 1 stycznia 2023 r. ma nastąpić wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.


 

Według Ministerstwa Finansów, wartość nieruchomości co do zasady wzrasta, brak jest zatem podstaw do przyznawania preferencji. Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych wyrówna sytuację lokali mieszkalnych z gruntami i prawami wieczystego użytkowania gruntów, które co do zasady nie podlegają amortyzacji. Dodatkowo nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, również nie będą podlegały amortyzacji, a na dodatek nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych. W aktualnym stanie prawnym decyzja o amortyzowaniu podatkowym budynków i mieszkań, wykorzystywanych w działalności gospodarczej lub wynajmowanych, była pozostawiona podatnikowi. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu zwraca uwagę, że na skutek możliwości rozliczania amortyzacji wynajmowanych mieszkań, szczególnie z rynku wtórnego, dochody z tego tytułu są bardzo często nieopodatkowane.Comments


bottom of page