Instytucja spółki komandytowej i sposób na ograniczenie odpowiedzialności w spółce komandytowej

Optymalizacja podatkowa.Ustawa z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych, zawiera treści dotyczące tworzenia, wyboru organizacji, ogółu funkcjonowania spółek oraz wszelkiego rodzaju transformacji spółek handlowych. Spółki prawa handlowego w swym zakresie obejmują spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo- akcyjną, spółkę z o.o. i akcyjną zwane spółkami handlowymi natomiast do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo- akcyjną oraz spółkę partnerską. Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółka komandytowa nie jest odrębnym podatnikiem, podatek od dochodów spółki komandytowej rozliczają jej wspólnicy. Jeżeli są osobami fizycznymi uwzględniają przychody i koszty spółki komandytowej w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a jeżeli są osobami prawnymi – w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, przychody wspólnika z tytułu udziału w tej spółce, które określa art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, są uznawane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. We wspomnianym art. 8 ust. 1 ustawy o PIT ustawodawca wskazuje, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną należy określać proporcjonalnie do posiadanych przez każdego podatnika udziałów. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.
Powyższe zasady stosowane są odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Niezależenie od wybranej formy opodatkowania należy pamiętać, iż dochody wypracowane przez spółkę komandytową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinny być przez jej wspólników opodatkowane na bieżąco w ciągu roku podatkowego, proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników udziałów w spółce. Taki sposób rozliczania znajduje oparcie w stanowiskach organów podatkowych (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14.10.2016 r., nr IPPB4/4511-966/16-4/GF).

Przekształcenie w spółkę komandytową daje wspólnikom innych spółek prawa handlowego bądź osobom prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej wiele nowych możliwości, które oferuje jedynie spółka komandytowa. Optymalizacja dotyczy:

- ograniczenia odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej. Zakres odpowiedzialności komplementariusza jest taki jak w przypadku wspólnika spółki jawnej. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, całym swoim majątkiem. Rozwiązanie to ma stanowić zabezpieczenie interesów wierzycieli i wynika z tego, że spółka komandytowa nie ma ustawowo wymaganego minimalnego poziomu kapitału, którego pokrycie byłoby zapewnione przez obowiązkowo wniesiony do spółki majątek. Zgodnie z art. 102 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zw. KSH) co najmniej jeden wspólnik spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza)

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Chętnie odpowiemy na pytania telefonicznie, mailowo lub osobiście. Zapraszamy na spotkania indywidualne aby wspólnie omówić zarówno wątpliwości związane z założeniem nowej firmy jak również dotyczące optymalizacji bieżącej działalności.

KONTAKT

Plac Wolności 3/4a

40-078 Katowice

tel.: 32 202 99 80

NIP: 9542207570

biuro@nex.katowice.pl

Gwarantujemy:

- BEZPIECZEŃSTWO

- SPRAWDZONE METODY OD LAT

- DOPASOWANĄ OFERTĘ

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram

księgowość Katowice biuro rachunkowe Katowice usługi księgowe Katowice biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice ceny biuro rachunkowe Katowice cennik usługi księgowe Katowice opinie usługi księgowe Katowice ceny usługi księgowe Katowice cennik prowadzenie księgowości Katowice pełna księgowość Katowice usługi rachunkowe Katowice prowadzenie księgowości Katowice opinie ,  prowadzenie księgowości Katowice ceny prowadzenie księgowości Katowice cennik pełna księgowość Katowice opinie pełna księgowość Katowice koszt pełna księgowość Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice opinie ,  usługi rachunkowe Katowice ceny usługi rachunkowe Katowice cennik biuro rachunkowe cennik Katowice dobre biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice centrum cennik biuro rachunkowe Katowice biuro rachunkowe Katowice cen dobre biuro rachunkowe Katowice opinie biuro rachunkowe Katowice centrum opinie ,  księgowość Katowice , księgowość Katowice opinie księgowość Katowice ceny księgowość Katowice cennik